Retourformulier


U kunt het Retourformulier hier openen en/of downloaden: >>Retourformulier<<

Formulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:       
AlleenNatuurlijk
Lytse Wyngaerden 26, 8404 BM  Langezwaag  Nederland
Tel: +31 |  0642832975
carolina[AT]alleennatuurlijk[.]nlIk/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten herroept/herroepen*
Order/Bestelnummer:

Besteld op*/ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
   

   

Datum:


Handtekening consument(en): (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.